HOME > Wissen > Kirtan-Texte > Universal Kirtan

Universal Kirtan
<-- nach oben -->

Top | Suche | Sitemap | Impressum

1. Gayatri Mantra

om bhūr bhuvah svah
tat savitur vareNyam
bhargo devasya dhīmahi
dhiyo yo nah prachodayāt

2. Lokāh Samastāh Sukhino Bhavantu

lokāh samastāh sukhino bhavantu

3. Surya Mantras

om mitrāya namah
om ravaye namah
om sūryāya namah
om bhānave namah |
om khagāya namah
om pūshNe namah
om hiraNyagarbhāya namah
om marīchaye namah |
om ādityāya namah
om savitre namah
om arkāya namah
om bhāskarāya namah | |

4.

Asato mā sad gamaya
Tamaso mā jyotir gamaya
Mrityor māmritam gamaya
Om shānti shānti shāntih

5. Universal Ārti

1. om jaya jagadisha hare
swami jaya jagadisha hare
bhakta jano ke sankata
das jano ke sankata
kshaNamen dur kare
om jaya jagadisha hare

2. jo dhyāve phala pāve
dukha vinase manakā
swami dukha vinase manakā
sukha sampati ghara āve
sukha sampati ghara āve
kashta mite tanakā
om jaya jagadisha hare

3. māta pitā tum mere
sharana gahun kisaki
swami sharaNa gahun kisaki
tum bin aur na dujā
prabhu bin aur na dujā
āsa karun jisaki
om jaya jagadisha hare

4. tuma puraNa paramātmā
tuma antaryāmi
swami tuma antaryāmi
parabrahma parameshvara
parabrahma parameshvara
tuma sabake swami
om jaya jagadisha hare

5. tuma karunā ke sāgar
tuma pālana karatā
swami tuma pālana karatā
mei sevaka tum swami
mei sevaka tum swami
kripā karo bharatā
om jaya jagadisha hare

6. tum ho eka agochara
sabake prāNapati
swami sabake prāNapati
kisa vidhi milun dayāmaya
kisa vidhi milun dayāmaya
tuma ko mei kumati
om jaya jagadisha hare

7. dīna bandhu dukha haratā
thākure tum mere
swami rakshaka tuma mere
apane hata uthavo
apane sharaNa lagāo
dwar khaDa tere
om jaya jagadisha hare

8. vishaya vikār mitāo
pāp haro devā
swami pāp haro devā
shraddhā bhakti baDhāo
shraddhā bhakti baDhāo
santan ki sevā
om jaya jagadisha hare

9. om jaya jagadisha hare
swami jaya jagadisha hare
bhakta jano ke sankata
das jano ke sankata
kshanamen dur kare
om jaya jagadisha hare
erweitern meine MeinungNur registrierte Besucher dürfen hier Kommentare posten – Bitte logge dich ein!

http://kirtanschool.at/universal-kirtan Universal Kirtan